5 sekund przed incydentem kałowym.

3ed4787933d5907
5 sekund przed incydentem kałowym.