Powinien być zakaz finansowania z budżetu państwa zakupu ławek

3ed4787933d5907
Powinien być zakaz finansowania z budżetu państwa zakupu ławek